| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 
     : :


นายสุภี ทองมีค่า
นายก อบต.
หนองแวงโสกพระ

 1. หน้าแรก
 2. ประวัติการจัดตั้ง
 3. ข้อมูลพื้นที่
 4. ผลงานขององค์กร
 5. สถานที่ท่องเที่ยว
 6. โครงการประจำปี
 7. งบประมาณ
 8. จัดซื้อ - จัดจ้าง
 9. OTOP
 10. การลงทุนในพื้นที่

 1. คณะผู้บริหาร
 2. สำนักงานปลัด
 3. ส่วนการคลัง
 4. ส่วนโยธา
 5. ส่วนการศึกษา
 6. สมาชิกสภา อบต.

 1. หมู่1 บ้านหนองแวงโสกพระ
 2. หมู่2 บ้านโนนกอก
 3. หมู่3 บ้านโคกล่าม
 4. หมู่4 บ้านหนองแปน
 5. หมู่5 บ้านหนองขาม
 6. หมู่6 บ้านโนนชาด
 7. หมู่7 บ้านห้วยม่วง
 8. หมู่8 บ้านโนนเพ็ก
 9. หมู่9 บ้านหลักด่าน
 10. หมู่10 บ้านหันน้อย
 11. หมู่11 บ้านโคกกุง
 12. หมู่12 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 13. หมู่13 บ้านหนองแวงโคตร
 14. หมู่14 บ้านใหม่สามัคคี

 1. ประมวลภาพกิจกรรม
 2. เกล็ดความรู้
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย
 5. แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์
 6. Download
 
จำนวนผู้เข้าชม

 
 
 


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
 
sokpra.com  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา